Principis

 

Qualsevol principi pot ser considerat “massa utòpic”, però pensem que es pot fer una analogia amb una asímptota: mai s’assoleix, però ens aproximem cada cop més. Per tant, podem dir que el conjunt dels principis en realitat són una meta: són objectius a l’hora que motors regint totes les nostres propostes. Tractarem de millorar dia a dia.

  1. Pluralitat democràtica: Màxima proporcionalitat democràtica possible per a garantir una representació justa de la voluntat dels ciutadans; i promoció de la participació directa.
  2. Pluralitat social: Reconeixement i protecció de la diversitat social, i màxima aplicació dels drets humans. Promoció d’una educació plural en valors orientada cap a la màxima convivència i respecte possible als diferents.
  3. Pluralitat cultural: Protecció i promoció de la diversitat cultural i el respecte mutu.
  4. Biodiversitat: Protecció de les diferents formes de vida i dels seus entorns. Tenim el dret d’ús equilibrat dels recursos naturals, però no som els amos.
  5. Pluralitat econòmica: la imposició no funciona ni per als models econòmics, per això cal donar a escollir entre els diferents models. Paral·lelament al model actual, l’Estat ha de garantir una alternativa pública i protegida per als bens més bàsics: vivenda, sanitat, educació, alimentació, transport, cultura, etc.
  6. Màxima comunicació: Necessitat d’una bona comunicació entre els diferents representants i agents socials per a recuperar l’enteniment i així poder establir una relació entre les necessitats i les accions polítiques.
  7. Màxima transparència: Tota l’administració incloent els moviments del capital públic ha de ser pública.
  8. Màxima informació: A més de la llibertat de premsa, cal garantir l’accessibilitat de tota la informació necessària per al bon desenvolupament de les llibertats, drets i obligacions dels ciutadans. Això inclou també la garantia d’una quota de difusió de totes les alternatives possibles, especialment pel que fa a temes administratius, opcions polítiques, etc.
  9. Màxima llibertat: L’únic límit en la llibertat individual és la garantia de que es respecten els drets i les llibertats de la resta. Tot allò que no limita ni dificulta les llibertats i drets de la resta ha de ser permés.
  10. Mínima violència: Per a garantir el compliment dels principis, drets i llibertats cal aplicar la màxima intel·ligència i la mínima violència possible. Cap actuació deu ser desproporcionada respecte a allò que es pretén corregir.

Noteu que podem resumir aquests principis en un: màxim respecte a la pluralitat. Pensem que la societat necessita una alternativa a l’actual sistema liberal-capitalista. I pel que hem vist en la història, sembla que la solució no està en la imposició del sistema comunista perquè limita massa les llibertats, ni en la imposició de la social-democràcia perquè queda a mig camí d’ambdós, i no garanteix suficientment les llibertats individuals ni garanteix suficientment la protecció dels bens públics. Per tant, sembla que necessitem un altre model alternatiu, el sistema pluralista.

Aquest nou sistema té moltes similituds amb la social-democràcia, però es diferència sobretot en els principis de pluralitat econòmica i màxima llibertat. La idea es que l’Estat puga combatre l’especulació econòmica de forma efectiva sense coartar les llibertats empresarials: Com? Doncs formant un mercat públic alternatiu i paral·lel al privat, especialment en temes claus com la banca, la vivenda i l’alimentació, controlant els sous i les despeses per a poder protegir els preus. D’aqueixa manera farem uns preus competitus i barats per a garantir els drets bàsics dels ciutadans sense limitar de forma legal les llibertats dels mercats. Tot això ho podem fer dins del lliure mercat, perquè la idea de la marca blanca és completament ètica i justa. La gent podrà escollir entre el mercat privat i el públic.

Disponible en Castellano.

 Leave a Reply

(necessari)

(necessari)

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

El nostre Twitter

El nostre Google+

© 2012 Moviment Pluralista Allotjada a Mesinternet.com Suffusion theme by Sayontan Sinha